Caljé Infra Advies

Wij zijn een onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau actief op het gebied van “Beheer & Onderhoud” van civiele en bouwkundige constructies.

Met een team ervaren inspecteurs voeren wij inspectie en nadere onderzoeken uit aan diverse civiele en bouwkundige constructies in Nederland. Ons bedrijf kenmerkt zich door een pragmatische klantgerichte aanpak. Het geven van advies betreffende uw vraagstelling is immers maatwerk. Een nieuw project start dan ook met een deugdelijke afstemming betreffende uw vraag op het gebied van “Beheer & Onderhoud”.

Het inspecteren helpt u als beheerder om de levensduur van constructies te verlengen en calamiteiten te voorkomen. Middels de door inspectie geïnitieerde data adviseren wij u, zodat onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.  Ook in dit geval kunnen wij uw partner zijn om het onderdeel c.q. constructie op een zo economisch mogelijke manier te vervangen.

Hierbij hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel. Duurzaam onderhoud wil ook zeggen dat u als beheerder bewust moet zijn van de risico’s die het niet tijdig uitvoeren van onderhoud met zich meebrengt. Middels het uitvoeren van risicoanalyses kunnen wij voorzien in deze informatiebehoefte.

De gegenereerde inspectiedata is de bron data voor uw duurzaam onderhoud

Diensten