Petrografisch onderzoek hoogspanningsmasten

In opdracht van Liandon zijn er door Caljé Infra Advies nader onderzoeken uitgevoerd aan diverse fundaties van de hoogspanningsmasten in Gelderland.

 Reden hiervoor was dat tijdens de inspecties gelaagde scheurvorming was geconstateerd aan diverse fundaties, waarvoor een petrografisch onderzoek noodzakelijk was om te bepalen of er ASR (Alkali SIlica Reactie) aanwezig was in de fundaties.

 Bij 12 masten zijn de fundaties confrom CUR-Aanbeveling 72 klasse 2 geïnspecteerd.

De werkzaamheden bestonden uit:

Hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten

  • het afkloppen van de betonoppervlakken
  • het steeksproefgewijs vrijgraven van de mastfundering tot ca. 20 centimeter onder het maaiveld
  • indicatieve druksterkte bepalen met behulp van een schmidthamer
  • het in beeld brengen van de wapening en betondekking
  • het bepalen van de carbonatatie indringing

Daarnaast is per mast een kern geboord voor het petrografisch onderzoek.

Ronde fundatie

Ronde fundatie

Gelaagde scheurvorming

Gelaagde scheurvorming

Hoogspanningsmasten

Gelaagde scheurvorming

Gelaagde scheurvorming

Boorgat

Boorgat